Savaş ve Terör

Savaş milletler arası hukuk çerçevesinde, belli şartlar altında zorunlu olunca ilan ile yapılır.
Terör ise kaçak güreş tabirini hatırlatacak şekilde gayr-i meşru bir eylemdir. Bu kavramın İslam ve veya Müslümanlar ile uzaktan veya yakından ilgisi yoktur.
Kitle iletişim araçlarını elinde bulunduranlar zihin kirliliği ve olumsuz propaganda ile bu durumu ön plana çıkarmaktadır.

Bir cevap yazın