SEÇİM Mİ? GEÇİM Mİ?

Türkiye’nin son ay ve günlerinde seçimler ön planda olacaktır. Hatta şu an gidişatı etkilemeye yönelik ciddi bir suçlama furyası devam etmektedir. İş; montaj mı, şantaj mı vs. noktasına geldi. Bu süreci çok iyi götürüp, propagandalar esnasında seviye ve üslupları çok iyi ayarlamalıdır. “Çirkefleşme” kelimesini üslubumuza yakıştıramadığımız için kullanmak istemiyoruz.

Rakibi alt etmek için her şey yapılabilir anlayışıyla hareket edenler, kendi seviyelerini ve üzerinde yürümek istedikleri siyaset yolunu da kirletmiş olabilirler.
Geçim, hayatın önemli bir parçasıdır. Bu noktada geçim ehli olmak; kişi, aile ve topluma kalite getirir. Doğru hedefe yönelen yapılar, bir şekilde o güzelliğe erişmenin yollarını bulmalıdır. Kaliteli bir muhalefet, iktidarın doğru yapmasının yolunu açabilir. Yaptığı her olumlu çıkış, onu arzuladığı iktidara daha çok yaklaştırabilir.
Vatandaşlık bilinci ve sosyal sorumluluk anlayışı ile gerginlikleri giderip, çözümü öne çıkaran günler için her birimize vazife düşmektedir.

YOLLARDAKİ ENGELLER
Yollar yürümek ve araçlar ile bir yere ulaşmak için yapılır. Ara yollarda aracın gidiş hızını düşürmek için tasarlanan engeller, ciddi bir zaman kaybının yanında, araçlara da zarar vermektedir. Her birimizin cadde ve sokaklarda karşılaştığı yaygın olarak kullanılan demir, plastik giydirmeli, beton vs. engeller, birinci vitesle çok yavaş geçerken bile aracı ve yolcuları ciddi olarak sarsmaktadır. Evet, hızını fazla artıranı engellemeye yönelik tedbir, haddini aşıp zarar verici boyuta gelmiştir.
Diğer bir mesele, bu engeller neye göre nerelere konulmaktadır, o da ayrı bir konu. Olması gereken nice yerde göremezken, çok lüzumsuz yerlerde sık sık görülebilmektedir. Bazı yerlerde tedbir alınabilmesi için, bazı üst veya alt geçit yapımlarında olduğu gibi illa dönüşü olmayan bir kazaya mı sebebiyet vermelidir?
Engeller araca zarar verecek kadar mı kötü tasarlanır? ArGe denilen sistem niçin vardır. Bir uygulama olumlu ve olumsuz yönleri ile değerlendirilip daha iyileştirmeye neden özen gösterilmez? Gelişim; tesadüflerle değil, özverili gayretler ile mümkün olabilir. Her yolumuz engelsiz ve güzelliklerle dolu olsun.

HAYATTAKİ DENGELER
Hayat, insana bahşedilen en önemli emanetlerdendir. Sıhhat ile hayat devam ederken bazı dengeleri kuramayan insanın istikamet yolculuğu zarar görebilir. Madde ile mananın dengesi, söz ile davranışın dengesi bunlardandır.
Gelir ile gider dengesi de ilk baştaki geçim meselesiyle ilgilidir. Geçimin ekonomik boyutu olduğu gibi, insani ve sosyal boyutu da vardır.
Nasip insanın yiyip hazmettiği, giyip eskittiğidir. Yiyemeyeceğimiz lokma, eskitemeyeceğimiz kıyafet için birbirimizin hakkına girmeye değer mi? Torunlarımızı bile düşünüp biriktirmeye çalıştığımızı, onların paylaşılması esnasındaki muhtemel düşmanlıklarını da dikkate almalıyız. Kul hakkı, adaletsizlik ve yolsuzluklar güveni zedeleyebilir, sosyal gidişatı bozar. Toplumun önüne çıkmak, heyecan verici olduğu kadar da tehlikelidir.
Dengeleri hakkaniyet ölçülerine göre kurup, dönen dünyada kendi ayaklarımız üzerinde durabilmek ve ebedi hayatta hesabını verebilecek bir hayat için gayret göstermeliyiz.

http://haberkita.com/secim-mi-gecim-mi_203850.html de yayınlanmıştır.

Bir cevap yazın