Sendikalar

Sendika, çalışanların haklarını koruma noktasında hizmet üreten bir sivil toplum kuruluşu olmalıdır. Her şeyin politikaya alet edilmesi, bazı kesimleri ve sağduyuyu rahatsız edebilmektedir.
İdeoloji ile hizmet üretimi karıştırılmamalıdır. Bilimsellik ideolojiye kurban edilmemelidir. Üst değerler oluşturulmalı ve korunmalıdır.
Sendikalar çalışanların açılım ve gelişimlerine hizmet eden kurumlar olmak durumundadır.

Bir cevap yazın