Şiirimsi Güzellik ve İnsan

Sanat, bir şeyi güzel yapmaktır. Şiir ve edebiyat önemli anlatım sanatlarındandır. Şiirimsi güzelliği hayatta canlı tutabilmek için, internet, yazılı ve görsel medyaya taşımak gerekiyor.
İnsanın kendini tanıması, uzun süreci ve dikkati gerektiren bir yolculuktur. Her kişi ne söylediğine dikkat etmelidir. Zira kişi kendi tutum ve davranışı ile cemiyetteki yerini tespit eder. Söz söylenince kişi sözünün esiri olur. Kişi sözü, özü ve işi ile değer kazanır.
İnsan bozulunca, her şey beraberinde bozulur, sadakat de kaybolur. Sadakat, en büyük insani hazinelerdendir
Şiirimsi güzellikler, iletişim ve hayata nasıl yansıtılabilir?

Bir cevap yazın