Şimşekleri Havada Yakalayacak Kadro

Eleman olabilmenin bir sonraki adımı, ekip ruhuna sahip kadro olabilmektir. Çağımızda İslam’ın izzet ve şerefini her haliyle temsil edip şimşekleri havada yakalayabilecek kadrolara ihtiyaç vardır.
Bütün insanlığa mesajı olan bir Peygamberin takipçileri olabilmek bunu gerektirir.
Kadronun, bencillik ve küçük hesaplara tahammülü olmaz. Hedefe yönelik hizmet üretebilme, ciddi bir yetişmişlik ve şuur ile mümkündür. Şuur, hakkı hak olarak bilip ona tabi olabilmek, batılı da batıl olarak tanıyıp ondan uzaklaşmak ile şekillenebilir.

Bir cevap yazın