SINAV PSİKOLOJİSİ

İnsan bulunduğu ortam ve role göre çok farklı halet-i ruhiyelere bürünür. Son günlerde ard arda yapılan sınavlar, bu konuda bir şeyler yazmama vesile oldu. Sınavda okuduğunuz her bir soru, sizi bir yerlere alır götürür. Bilirseniz çözmeye çalışırsınız. Bilemezseniz bir diğer soruya geçersiniz. Belli bir süre içinde çıkış yoktur. Bu sınav öğrenci, veli ve sınav görevlileri açısından farklı duygu ve düşünceleri kapsar. Sınavda cevaplanan sorulara göre puanlar gelir. Bu puanlara göre hayatınızın akışında olumlu veya o an için olumsuz diyebileceğiniz süreçler başlar. 90, 120, 135 dakikalar; uzun yıllar devam edecek eğitim ve meslek hayatının kilit noktası olabilmektedir.
Sınav günü; şatların ne olduğu, kimin psikolojisinin neden etkilendiği, salona ne gibi zorluklar ile ulaştığınız, geceyi nasıl geçirdiğiniz dikkate alınmaz.
Sadece verdiğiniz cevaplar ve diğer unsurlar üzerinden bir değerlendirme yapılır.
Sınav dakikaları ve psikolojisi, her günün içinde geçip giden ancak fark etmediğimiz dakikalardan çok daha fazla şeyleri bizlere hissettirir. Bazen ümit, bazen endişe, bazen gerginlik. Her türlü sınavda başarılı olma ümidiyle.

Bir cevap yazın