Sistem Teorisi

Sistem teorisi, üzerinde derinlemesine çalışılması gereken bir sahadır. En basit misaliyle, mekanik saatler, sistem teorisini anlatabilir. Saatin içindeki çarklardan birisi vazifesini tam yapmaz ise, saat bozuk demektir. Her parça sistemin içindeki vazifesine uygun davranırsa, ahenk ve huzur oluşur.
Sistem teorisi, her yapıyı bir bütün olarak inceler. Parçanın bütün içindeki yerini ve etkileşimini dikkate alır.

Bir cevap yazın