Sömürge İdeolojisi

İlim, ideolojilere kurban edildiğinde doğru ile yanlış, hak ile batıl birbirine karışır. Kaos ve kargaşa ortamları, bazılarının işine gelir.
Dünya savaşlarına sebep olan sömürge zihniyeti, haritaları karmaşa çıkarmaya yönelik şekillendirmiştir. İhtilaflı sınırlar ile, sözüm ona teknolojik silahları satacak pazar oluşturmanın ötesinde, halkları birbiri ile meşgul ederek, yer altı ve yer üstü değerlerini de sömürmüşlerdir.

 

Bir cevap yazın