Sosyal Açılımlı Din Hizmetleri

Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Bardakoğlu, açılış dersinde, Sosyal Açılımlı Din Hizmetleri, Cami dışı din hizmetleri gibi çalışmalar ile sosyal alanı kuşatan, toplumun bütün kesimlerine ulaşan, hayatın her alanına bir rahmet eli olarak ulaşan bir yaklaşım ve davet kastediyoruz” dedi ve sözlerine şöyle devam etti.
“Dinin bütün ilkelerini gözeten bir tarz geliştirmeliyiz. Dindarlık belli ibadet ve şekil ile sınırlı değildir. Dindarlık bir bilinç halidir. Dindarlık bir farkındalıktır. Her halimizin din ile hayat bulması dirilmesi lazımdır.
Toplumdaki her problem ile ilgilenmeliyiz. Çevre probleminden kız çocuklarının eğitimine kadar biz hiçbir konuda bigane kalamayız. Yerine göre yoksulluk ile de ilgilenmeli, ihtiyaç halinde herkesin yanında olmak zorundayız. Her türlü sosyal sorun ile ilgilenerek,gerekli birimler ile işbirliği ile projeler geliştirmeliyiz. Aile içi şiddet, eğitim, eğitimde fırsat eşitliği gibi alanlardaki boşluğu gidermede rol almamız gerekiyor.

Bir cevap yazın