Sosyal Gelişme ve Hayat Kalitesi

Sosyal gelişme, insanlık kalitesinin önemli göstergelerindendir. Bir toplumun yaşam standardı, orda yaşayan insanların hayat kalitesini göstermesi açısından önemlidir.
İnsanlar, aileler, kurumlar, toplumlar ve devletler arası iletişimler hayat kalitesini artırmaya yönelik olmalıdır.
İnsanî değerlerin ihmal edildiği toplumlarda, hayat kalitesi düşüyor demektir.

Bir cevap yazın