Sosyal Mutluluk ve Toplumsal Barış

Sosyal mutluluktan mahrum olanlar, cemiyet içinde yalnız kalırlar. Bazıları eğlence, alkol ve uyşturucu gibi maddelerle hayal aleminde yaşamayı kurtulul gibi görürken, maddi ve manevi hayatlarını da perişan ederler. Bazıları da biyolojik hayata verdiği önemi manevi hayata vermediğinden kaybetmektedir.
Emir, yasak ve sorumlulukların olmadığı bir toplum hayatı sözkonusu değildir.
Bunların hatları ne kadar belirgin ve toplumun üyeleri tarafından ne ölçüde benimsenerek hayata aksettirilecek olursa, o toplumdaki uyum ve toplumsal barış da o kadar sağlam olmaktadır.
Homojen olmayan toplumlardaki hoşgörü ortamı, homojen toplumlardaki uyum ve müeyyideleri bazen olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Çünkü mükellefiyetlerin sosyal nizamın korunması noktasında önemli fonksiyonları vardır.

Bir cevap yazın