Sosyal Psikolojinin Türkiye Versiyonu

İnsanî ve Sosyal Gelişim, disiplinler arası bir saha olup, kendi kültürümüzden beslenen bir yapıya sahiptir. İnsanımızın hassasiyetlerini göz önünde bulundurur. Toplumumuzun, tarihi ve kültürel arka planını dikkate alır. Hali iyi değerlendirip geleceğe dönük plan ve projeler üretir.
İnsanî gelişim, insanın özündeki değerleri muhafaza edip geliştirmeye çalışır.
Ailevî gelişim, toplumun çekirdeği ailenin sağlıklı devamlılığını dikkate alır.
Kurumsal gelişim, kurum kültürünü geliştirip, verimlilik stratejileri üzerinde durur.
Toplumsal gelişim, toplumun katmanları arasında sağlıklı iletişim zeminlerini güçlendirir.
Küresel gelişim, SOS vermeye başlayan dünyamızın yaşanılabilir olmaya devam etmesi için projeler geliştirir.

Bir cevap yazın