Sosyal Sağlama

Matematik gibi kesin sonuçların elde edilebildiği bir bilim dalında bile “sağlama”  ve doğrulama ihtiyacı söz konusudur. Peki insani ve sosyal olaylarda böyle bir sistematiğimiz ve sağlama sistemimiz var mı? Böyle bir yaklaşım tarzı ve üslup arayışımız söz konusu mu?
Sosyal olaylar çok yönlüdür. Çok farklı etkiler devreye girer. Sözgelimi komşumuz Irak’ta her gün yüzlerce insanın katledilmesi kimin ekmeğine yağ sürmektedir?
Bizdeki faili meçhuller ve toplumsal duyarlılığı artıran olayların arka planlarında kimler vardır? Bunlar netleştikçe, üzerimizde oynanmaya çalışılan oyunlar da bozulacaktır. Sosyal sağlama devreye alınmalı ve sağlam bir sistematik geliştirilmelidir. Belirsizlikler tehlikelidir.

Bir cevap yazın