Sosyo Manevi Yaklaşım

Cemiyet hayatını iyi anlayıp tahlil edebilmek için farklı yaklaşım tarzları söz konusu olabilir. Sosyo manevi yaklaşım, kültürel kodlarımızla irtibatlı olarak çözümleme ve gelişim açısından kullanılabilecek bir metoddur.
Tek boyutlu yaklaşım ve çözümlemeler, insan unsurunun olduğu yerlerde yetersiz kalır. Tek kanatlı kuşun uçamadığı ve tek kürekli sandalın ancak kendi etrafında kısır döngüye düşeceği gibi her şeyin madde ile değerlendirildiği toplum da anlamsızlaşır.
Burada ikinci bir önemli başlık maneviyatın kim tarafından nasıl algılandığıdır. Son zamanlarda bilhassa Mevlana üzerinden ön plana çıkarılan maneviyat iddiası, özden uzak sözde manevi yaklaşımları çağrıştırmaktadır. Hatta misyoner radyoları İsa Mesih üzerinden maneviyat tacirliğini aşikar yapabilmektedirler.
İslam dini ile irtibatlı bir maneviyat; ilim, amel ve ihlas üçlüsünden ayrı düşünülemez. “Sen benim kalbime bak, kalbim temiz” yaklaşımının çok da bir manası yoktur. Biz insanın tutum ve davranışlarına göre davranır ve hüküm veririz. Kalplere sudur edecek olan bizzat Allah’tır.

 

Bir cevap yazın