Stratejik Derinlik Esintileri

Stratejik uyum ve işbirliklerine büyük ihtiyaç vardır. Yatay, dikey ve derinlemesine iletişim ve verimlilik yolları açılmalıdır. Büyükelçilikler ile yakın iletişim ve etkileşim karşılıklı anlayış ve yakınlaşma yollarını açabilir.
Kültürel uyanış sürecini iyi yönetebilmelidir. Strateji geliştirme birimleri, etkileşime açık ve profesyonel yönetilebilmelidir.
Evrensel arayışa cevap verecek bir açılım  ve kadim insanlık birikimine uygun bir duruş sergileyebilmelidir.
Tarihi dönemeç ve geçiş noktalarındaki strateji, yeni dönemin belirleyicisi olacaktır.
İslam kültür parametrelerinin güncellenmesi, insanlığın arayışına cevap verecek üslupta olabilmelidir.
İSLAM etrafındaki psikolojik olumsuz şartlandırma çabalarını boşa çıkaracak bir temsil ortaya koyabilmelidir.
Düşmanların isimlendirmelerini kullanma basiretsizliğinden kurtulmalıdır.

Bir cevap yazın