Stratejik Derinlikten Stratejik Olgunluğa

Bilgi çerçevesi ve açıklama sistematiği olmayanın anlamlı olması zordur. Anlamadan yönlendirme olmaz.
Süreç yönetimi, birçok iletişim ve gelişimin temelini oluşturur.
Maddenin ve görünenin yüzeyselliği, mananın ve manevinin derinliği vardır.
Disiplinler arası çalışmalar, anlamlandırma için kaçınılmazdır.
Türkiye; coğrafî, tarihî ve insan unsuru ile merkezi bir değere sahiptir.
Süreç yönetimi, engellerden enerji üretme, stratejik açılım bünyeyi güçlü tutar.
Sosyal entegrasyon sağlıklı bünye için gereklidir.
Tevhit inancını hayatımıza yansıtarak beraber yapabileceğimiz çok şey var.
Küresel ekonomik kriz, manevi gelişim fırsatını çok daha belirgin hale getirmiştir. İnsanlığın arayışına uygun bir açılım sağlayabilmelidir.
Manevî ve insanî kalkınma, kalıcıdır.
Uyanış ve açılımı sağlıklı bir zeminde gerçekleştirebilmek gerekir.
Stratejik imkanları iyi kullanabilenlerin önünde kimse duramaz.
İslam dininin tehdit değil, huzur ve mutluluk yolu olduğu insanlığa anlatılabilmelidir.

 

Bir cevap yazın