Süreç Yönetimi

Süreç Yönetimi, bütünü görüp detaylar ile ilgilenmeyi gerektirir. Her birim için süreç yönetimine ihtiyaç vardır.
İnsan hayatı bir süreçtir. Eğitim, hayata atılma, verimlilik stratejileri iyi takip edilirse, kişi sağlıklı gelişim gösterebilir.
Aile yapısı da süreç yönetimini gerektirir. Evliliğe giden yol, eşler arası iletişim, çocuk eğitimi süreç yönetimini gerektirir.
Kurumlar için de süreç yönetimi söz konusudur. Sermaye yapısı, insan kaynakları, ürün ve pazar ilişkileri iyi yönetilemeyecek olursa sağlıklı açılımlar yapılamaz.
Sosyal yapıların sağlıklı gelişim ve değişimi için de süreç yönetimine gerek vardır. Öngörüler, tespit ve tedbirler, ihtiyaç ve beklentilere uygun olarak yapılandırılmalıdır. Aksi halde bünyede bazı sıkıntılar yaşanabilir.
Devletler arası ilişkilerde de süreç yönetimi vardır. Problemli dönemleri sağlıklı atlatabilmek için iyi temsil ve güzel iletişim gerekir.
Bütün görülmeden alınacak kararlar ve uygulamalar bünyeyi rahatsız edebilir. Başarı detaylarda gizlidir. Bütün ile parçalar arasındaki uyum devamlı göz önünde bulundurulmalıdır. Fert için toplum, toplum için fert feda edilmemelidir. İhtiyaca uygun tedbirler alınarak muhtemel problemler bertaraf edilmeli, ortadan kaldırılmalıdır.

Bir cevap yazın