Tabii Ortamda Danışmanlık

Rehberlik ve danışmanlık aslında hayatın bir gerçeğidir. Bir zamanlar bu tabii ortamlarda toplumdaki ilim ve irfan sahibi kişilerce yapılırdı. Toplum içinde yalnızlaşan insanlar en sevdikleri ile bile profesyonel iletişim ve paylaşımlarda bulunamaz hale geldiler.
Ortak gidilebilecek yerlerdeki müzik sesleri insanların sohbetleşmesi mani olabilecek boyutta olabilmektedir.
Ev ziyaretlerimizde televizyon açık ise çok defa sağlıklı bir sohbet ve paylaşım ortamı oluşmamaktadır.
Konuşup dertleşme yerini terapilere bırakmış durumda… Gidilen seanslar, kim için ne kadar faydalı bunu takipçileri bilirler. Bir de bu sahada kullanılan ilaçlar ve anti depresantlar var. Bunlar da bizim sahamızın dışında.
Tabi ortamda danışmanlık mantıklı ve hedefe yönelik görünmektedir. Kişiyi bir bütün olarak algılama, bazı problemlerin anlaşılmasına ve çözümüne katkı sağlayabilir.

Bir cevap yazın