Tabiî Tekamül

Başkalarını aşağıya bastırarak yükselmek insanî değildir. Onlar sizin yükselmeniz için size destek verirlerse zaten beraber tekamül söz konusudur.
Tabii tekamül, insani gelişim ile mümkündür. İnsanî değerlerden uzak bir gelişim, tekamülü ifade edemez.

 

Bir cevap yazın