Tarım ve Hayvancılık

Türkiye’nin temel kaynakları ve gücünün bir kısmı veya başlangıcı tarım ve hayvancılığa dayalıydı. Sanayi, bilgi ve iletişim çağı derken birçok hızlı değişim yaşandı. Şimdi organik tarım ciddi bir ihtiyaç haline geldi. Ciddi planlamalar gerekiyor. Hollanda deniz seviyesinin altında, küçük bir toprak parçasıyla, çiçekçilik ve hayvan ürünlerinde önemli bir yer tutuyor.
Türkiye yer altı ve yer üstü kaynaklarını iyi kullanmak durumundadır. Yetişmiş insan gücü, ehliyet ve kalite hayat felsefesinin temeline oturtturulmalıdır.

Bir cevap yazın