Teslim Olabilmek

İslam ile teslimiyet arasında direk irtibat vardır. Allah’ın emir ve hükümlerini bilip ona teslim olamayanın islamiyeti zayıftır. Namaz kılanların Fatiha suresini okurken günde kırk defa zikrettikleri “Rabbi’l alemin” ifadesi, her şeyi yaratan, geliştirip büyüten Allah’ı ve O’nun kudretini ifade etmektedir.
O her şeyden haberdardır. O’nun hükümlerine teslim olamayan kendisini lüzumsuz yere germektedir. Kul kâsip, Allah Hâlık’tır. Yani insan sebeplere sarılır, Allah neticesini yaratır. Ama burda irade-i külliye ile irade-i cüz’iyye arasında çok hassas bir denge vardır. Sebeplere tevessül ettikten sonra Allahın hükmüne teslim olmasını bilmelidir.
Sebepleri yerine getir, teslim ol Allah’a, ne elem çek ne keder, bu âlem böyle gelmiş böyle gider.

 

Bir cevap yazın