Tevhidin Önündeki Engeller

Tevhit, gibi birlik ve beraberliği gerçekleştirme hedefine yönelik bir dinin mensupları, neden hayatlarında bu tevhidi sağlayamazlar? Bu sorunun cevabını bulabilmek için insaf ehli kişiler kafa yormalı ve bir çözüm yolu bulabilmelidir. Aksi halde çözüm üretmesi beklenenler, problemin bir parçası olmakta devam edebileceklerdir.
Tevhidin Önündeki Engeller nelerdir diye düşünüldüğünde şu başlıklar hatıra gelmektedir. Müzakere ve katkıya açık olmak üzere arz olunur;
1- Enaniyet
2- Az olsun benim olsun anlayışı
3- Kalplerin birbirine açılamaması
4- Önyargılar ile peşin hükümlülük
5- Hak ve hakikate teslim olamamak
6- Başkalarının ekmeğine yağ sürme basiretsizliği
Bu ve benzeri hastalıklardan kurtulabildiğimizde, İslam’ın güzel yüzü ferdi ve içtimaî hayatımızda tecelli edecek, insanlığın beklentisine uygun temsil ön plana çıkabilecektir. Hayırlı bir ümmet olabilmenin yolu, tevhidin ferdi ve içtimai hayatta gerçekleşmesinden geçmektedir.

Bir cevap yazın