Toplum Kalitesi ve Edebiyat

Toplumun kalitesini yükseltmek için herkes üzerine düşeni yapmalıdır.
Şiir ve edebiyat, medya yoluyla paylaşıma açılmalıdır. Aksi halde toplum, edebî değerlerden mahrum kalma tehlikesi ile karşı karşıya gelir.
Popülerlik mutlak kalite manasına gelmez. Değerleri yaşatabilmek ve canlı tutabilmek için gerekli tedbirler alınmalıdır.
Bu noktada Kültür ve Turizm Bakanlığı’na önemli görevler düşmektedir. Kültür çok köklü bir kavramdır. İçeriği iyi doldurulmalıdır. Ayrıca kültür turizmi, toplumsal değerler ile direk ilgili bir durumdur.

 

Bir cevap yazın