Toplumları Yok Eden 5 Hastalık

Tarih iyi incelendiğinde toplumları yok edip sona götüren 5 temel hastalıktan bahsetmek mümkündür.
1- Ahlaksızlık (Sefahat): İnsanlar belli bir ekonomik düzeye geldiklerinde, bazı ahlâki değerlerden uzaklaşıp sefahate düşebilirler. Bu varlığı tehdit eder boyuta gelebilir.
2- Adaletsizlik: Bir toplumda adalet mekanizması iyi işlemez ise, sisteme olan güven sarsılır. Mazlum, zalime ve güçlüye yem yapılmamalıdır.
3- Yolsuzluk: Haksız kazanç ve yolsuzluk hiç kimseye huzur ve mutluluk vermez. Bu yolsuzluk batağına düşenler kendi sonlarını hazırlıyor demektir.
4- Köşe Kapmaca: Makam ve mevkilere atama yapılırken, ehliyet ve liyakate dikkat edilmez ise, yönetim sağlıklı işlemez.
5- Gelişmelere Ayak Uyduramama: Bazı dönemleri peşinden sürükleyen ciddi gelişme ve değişimler, yakından takip edilmeli ve gerekli tedbirler alınmalıdır.
Bu ve benzeri konulara dikkat edilmeyen toplumlar kendi varlıklarını tehdit etmeye başlamışlardır.

 

Bir cevap yazın