Toplumsal Barış

Toplumsal barış, hayata geçirilmelidir. Her kesim kendini ideolojiden uzak şekilde, net olarak ifade edilebilmelidir.
Sükuneti bozucu kavgalardan, uzak durma erdemine ulaşmamız gerekiyor.
Duyarlılıklar, dikkate alınmalıdır. İktidar ve hükümet, toplumsal barışı sağlamak ile görevlidir.

Bir cevap yazın