Toplumsal Uzlaşı ve Barış

İnsanların içinde yaşadığı toplum ile sağlıklı bağlar kurması, verimlilik ve huzur için gereklidir. Kimlik bilinci, sağlam olmayan kişi ve toplumlar her türlü etkiye açıktır.
Milli ve manevi değerler, eğitimin bir parçası haline gelmedikçe bazı zorlukları aşmak mümkün olmaz.
Toplumu bir bütün olarak ele alan yaklaşımlara ihtiyaç var. Herkesin temel hak ve hürriyetleri rahat yaşadığı ortamları oluşturmak gerekir.

Bir cevap yazın