Türkiye’nin Küresel Açılımı

Türkiye’nin kendi etki alanını oluşturabilmesi için, tarihî derinliği, manevî ortak yönleri ve insanlığın beklentilerini iyi anlayıp değerlendirmesi gerekir.
Etkin iletişim ve çözümleme girişimleri, uluslar arası verimliliği artırabilir.
Alternatifli olabilmek, en güçlü enerji kaynaklarındandır.
Çok yönlü iletişim ve strateji sizleri güçlü kılar.
Tarafların birbirini tehdit olarak algılamalarının önüne geçilmelidir. İşbirliği-güçbirliği stratejileri geliştirilmelidir.
Herkes ile her seviyede, insanlık adına iletişimler kurulabilir. Ortak değerler taşıyanların stratejik uyum ve işbirliklerine büyük ihtiyaç vardır.
Yatay, dikey ve derinlemesine iletişim ve verimlilik yolları açılmalıdır.
Strateji geliştirme birimleri ile etkileşim ve beyin fırtınaları yeni açılımlara vesile olabilir.
Zorluklar, kolaylıklara zemin hazırlama vasıtası olarak kullanabilmelidir. Ortaklık ve sağlıklı iletişim etkinliği doğurur.
Kurumsal, siyasî ve fonksiyonel etkinliği canlı tutacak icraatlara yer verilmelidir.

Bir cevap yazın