Türkiye ve Dünya GÜL’sün

Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL ve muhtereme eşi Hayrunnisa GÜL’e açık mektup
Temsil ettiğiniz makama rağmen, bizden biri gibi çok güzel bir model ortaya koyduğunuz için, tebrik ve teşekkür ederim. Devlet adamlığının vakarı ile insanî sevecenliği beraber taşıyabilmek çok az kişi ve aileye nasip olur.
Türkiye, Dünya üzerinde farkında olmadığımız bir öneme sahiptir. Bunu son gelişmeler daha iyi göstermektedir. Biz duruş noktamızı netleştirebilirsek çok şeyi başarma imkanımız vardır.
Ne zamandır ciddi emek verdiğim, İNSGEM “İnsanî ve Sosyal Gelişim Merkezi” düşüncesi, kurumlarımızın sağlıklı ve hedefe yönelik hizmet üretmesi noktasında destek ve ilginize muhtaçtır.
Bu proje ham bir şekilde www.insgem.com ve şimdilik eşdeğer olan www.eminsert.com vasıtasıyla kamuoyu ile paylaşılmış, bilim adamlarımızın desteği alınmış ve yükselecek zemin aramaktadır. Tohumun toprakla buluşup yeşermesi, en üst ve tarafsız temsil olarak sizlere nasip olsun düşüncesindeyim. Tohum içinde bulundurduğu özellikleri ancak yeşerdiğinde gösterebilir. Bu proje de muhatap bulduğunda gelişecek ve zemin bulduğunda açılımlar yapacaktır.
Bu noktada Başbakanlık ve bazı Bakanlıklar bünyesinde kurumlarımız vardır. Bunların etkin ve sevecen hizmet üretmesi, eşgüdüm ve sağlıklı açılımlarla mümkün olacaktır.
Sizlerin himayesiyle bu projenin hayata geçirilebileceğine inancım tamdır.
İnsanî ve Sosyal Gelişim; İnsanî, Ailevî, Kurumsal, Toplumsal ve Küresel Gelişim gibi beş ana başlıktan oluşmaktadır. Fark edileceği gibi çok kapsamlı ve entegrasyonu gerektiren yönleri vardır. Ancak ekip ruhuyla, kurumlarımızın ortak hedef belirleyerek çalışması ile başarıya ulaşabilecektir.
Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah GÜL, yoğunluğunuzun farkındayım. Ama bu yaklaşım tarzına göstereceğiniz ilgi, tarihi ve sosyal bir açılıma vesile olacaktır. Sayın Hayrunnisa GÜL, hanımların en hayırlısı olabileceğinizi bu ciddi projeye de destek vererek gösteriniz,
Türkiye ve Dünya’yı GÜL’dürünüz.
Saygılarımla.

Bir cevap yazın