Tutum ve Davranışlarımız Kültürel Kodlarımızla Uyumlu mu?

Tutum ve davranışların çok farklı sebep ve sonuçları vardır. Bir toplumun varlığı ve değeri kültürel kodlarıyla anlaşılır. Bazı devir ve dönemlerde ön plana çıkan yaklaşımlar toplumun gidişatını etkileyebilir. Öz değerlerinden mahrum edilen toplumlar “yabancılaşma hastalığı”na düçar olur.
Eğitim, günlük hayatı daha kaliteli hale getiremediği takdirde üzerine düşeni yapamıyor demektir. Milli eğitim gibi bir bakanlığımız ve birçok kurum içi eğitime rağmen sosyal sağlık temin edilemiyorsa, bir yerlerde çözüme muhtaç problemler var demektir.
Tutum ve davranışlarımızın kültürel kodlarımızla uyumlu olabilmesi için; insanımızın inanç, değer ve kültürel kodlarına uygun eğitim, seminer ve çalışmalara ihtiyaç var demektir.

Bir cevap yazın