Umursamazlık İlacı

İnsanların mizacı ve uslupları, hayat tarzını şekillendirir. Umursamaz kişilere bazen hayret edersiniz. Eskilerin deyimiyle “dünya yansa bir kalıp sabunları yanmaz”.
İçinden çıklımaz gibi görünen problemler karşısındaki tavrımızı iyi belirlemekte fayda var. Nitekim dünyayı biz döndermiyoruz, önemli olan dönen dünya üzerinde ayakta durabilmek ve düşmeden yol alabilmektir.
Biz kendi varlık sebebimizle buluşabildiğimizde, sorumluluk bilinciyle yapabileceklerimize odaklanırız. Diğerleri bizim kontrolümüzde olmadığı için çok da dert etmeyiz.
Umûrun Hakk’a tefvîz et (işini ALLAH’a (c.c.) havâle et)
Ne elem çek ne keder. Gelir elbette zuhûra ne ise hükm-ü kader.
Ne kadar ceht (azim, gayret, takat) etsen de bir murada, Nasip olmaz mukadderden ziyâde.
Dert ve sıkıntılardan uzaklaşmada manevi sığınma büyük önem arz eder. Müminin miracı namaz, en güzel sığınma vasıtası ve anıdır. Secde anında kul ile Rabbi arasında direk iletişim vuku bulur.
Abdestle Huzura durabilen huzur bulur, Efendiden kaçan kul nerde nasıl huzur bulabilir.

Bir cevap yazın