Uyum Stratejisi ve Bilgi

Uyum stratejisi, derin ve kapsamlı bir konudur. Parça ve bütün ilişkisini, zaman, mekan, kişi ve gruplar ile beraber yönetmeyle ilgilenir. Kişi, kurum, yer ve zaman uyum stratejisinde her daim dikkate alınmalıdır. Strateji, probleme göre şekil alır, uygulama süreçleri devreye konur.
Bilginin hayata taşınması ve problemleri çözücü olarak kullanılması en önemli adım olmalıdır. Bilgiyle gerçek hayat arasında köprüler kurulmaz ise o bilgi yük haline gelebilir.
Değerlendirilmeyen hiçbir şey işe yaramaz. Bu durum, kullanılmadığı halde uygunsuz yerlerde saklanmaya çalışılan eşyalar gibidir. Koyacak yer bulunamaz, her zaman sıkıntı yapar. Taşınırken, paketlersiniz, tozunu alırsınız, ordan oraya nakledersiniz, ömür törpüsü haline gelebilir.
Her şeyi, yerinde ve zamanında kullanmasını bilmek gerekir. Eşyayı yerli yerinde kullanmamak zulümdür.

 

Bir cevap yazın