Uzlaşı Kültürü

Uzlaşma farklı görüşlerin veya kişiliklerin ön plana çıktığı noktalardaki ciddi ihtiyaçtır. Kaybettiğimiz değerleri yaşatmak ve güçlendirmek için uzlaşıya ihtiyaç vardır. Çok defa verimsizlik ve çatışmaya sebep olan basit hususlar, uzlaşı ile üstesinden gelinebilecek türdendir. Ancak tarafların hakka ve güzele saygı ve teslimiyetleri bu noktada önem arz eder.
İnsan kendi içinde bile farklı duygulanım ve davranış kalıpları ile karşı karşıya kalır. İradeli bir duruş söz konusu olmaz ise zikzaklar söz konusu olabilir.
Farklı kişi ve kişiliklerin işin içine girmesi ile değişik yaklaşımların ortaya çıkması mukadderdir. Ancak uzlaşı ile aşılıp geçilemeyecek farklılık yoktur. Hatta bazen farklılıkları zenginlik olarak değerlendirmek bile mümkündür.
İnsanın vicdanı körelmemişse, ilim ideolojiye kurban edilmemişse, ilahi rehber doğru anlaşılırsa hayat yaşamaya değer hale gelir.

Bir cevap yazın