Uzman Olabilmek Emek İster

TUS Tıpta Uzmanlık Sınavı 14 Eylül 2104 tarihinde yapıldı. 6-7 sene tıp eğitimi alan pratisyen hekimlerimiz, uzman olabilmek için kendilerine dağıtılmış kitapçıklardaki soruları cevaplayarak TUS da gerekli puanı alabilmek için yarıştılar. Bir sahada ihtisas ve uzmanlığı gerektiren çalışmanın eşiğini geçmeye çalıştılar. Bir konuda uzman olmak, bütün parça ilişkisini iyi kurabilmek, sahadaki derin bilgiyi gerektirir.
İnsanı beden ve ruhuyla bir bütün olarak göremeyen yaklaşımlar, çözümleme ve teşhis noktasında zorlanırlar. Sadece aletlere bırakılan teşhis süreci modern tıbbın handikaplarındandır.
Annemin hastalığı sürecindeki hastane serencamında bunu maalesef tekrar yakından görmek beni derinden etkiledi. Şu test -bu test, bu tahlil, şu tahlil derken teşhis ve tedaviye yönelik bir şeyin yapılamamış olması, modern tıbba güveni sarsıcı olabilmektedir.
Tıptaki Latince kavram ve kelimeler, tıbbî yaklaşım ve mantalite hakkında da ip uçları vermektedir. Eğitim dili ve literatür dengesi vukufiyeti de derinden etkilemektedir.
İnsanın psikolojisi, immun sistemin çalışmasına bir şekilde etki eder. Kişinin kendi kendinin doktoru olabilmesi bilinci de koruyucu hekimlik çerçevesinde her vatandaşa sağlık bilgisi olarak ulaştırılabilmelidir. Hıfzu’s-Sıhha, sağlığı koruma, aynı zamanda bir vazife ve ibadettir. Beden, ruh ve sosyal olarak sağlıklı günlere erişme ümidiyle, yeni uzman ve uzman adaylarımıza başarılar diler, hekimlerimizi saygıyla selamlarım.

Bir cevap yazın