VERİMLİLİK STRATEJİLERİ

            Bir sistemin sağlıklı üretim yapabilmesi için verimlilik stratejilerine ihtiyaç vardır. Bu ast ile üst arası yaklaşım tarzları ve bakış açılarının aynı hedefe yöneltilmesi ile yakından ilgilidir.

Kurum kültürü diyebileceğimiz bu durum sağlıklı çalıştığında birçok güzellik ortaya çıkacaktır.

Hizmet veya ürünün verimli olabilmesi için sistemdeki bütün elemanlar aynı hedef ve gayeye yönelik hareket içinde olmalıdır. Kurumlar zaman zaman bu tür verimlilik istişareleri oluşturmalıdırlar. Kim neler yapılabilir, kimler ile neler yapılabilir araştırılmalıdır? Kimlerin yaptığı çalışmalar kamuoyuna arz edilebilir. Hangi sahalarda ne tür açılımlar yapılabilir? Bunlar araştırılmalıdır. Aksi halde açılım ve üretim yapabilecek kişiler sistem dışına itilmiş ve heyecanlarını kaybetmiş olabilirler.

Yönetici durumundaki insanların bu noktadaki yaklaşım ve sorumlulukları çok önemlidir. Onlar sağlıklı danışmanlar ve istişare meclisleri oluşturmalıdırlar.

Bir cevap yazın