Vizyon Teorisi

            Görünüş, manasına gelen vizyon son günlerde anlam dünyası genişleyen kelimelerindendir. Vizyon; öngörü, kavram ya da fikrin, gelecekteki tasarlanmış bir resmi ve belirlenen hedef olarak kullanılmaktadır.
            Vizyon, gelecekte olunmak istenen ve gerçekleşeceği düşünülen yerin ya da noktanın resmidir. Ne aşırı derecede amaçların büyütülmesi ne de içi boş, süslü resmi cümlelerdir. Oluşturulacak vizyon, çalışanlara kim olduklarını, kurum içindeki görevlerini, rekabetçi değişim ve gelişme için atacakları adımları gösteren anlaşılır, sade bir betimlemedir.
            Vizyon, uzun bir gelecekte ulaşmak istediğimiz, kendiliğinden gerçekleşmeyecek ancak gerekli çabaları harcarsak ulaşabileceğimiz, başarabileceğimiz bir durumdur, idealdir. İçinde bulunduğumuz şartlarla uzun vadeli amaçlarımızın bileşiminden oluşur. Bir vizyon, sanki oradaymışız gibi ulaşmak istediğimiz durumu tanımlayan nitelikli bir hedef seçimidir.

            Vizyon Teorisi, bu yaklaşımları pratik hayata taşımayı hedeflemektedir. Davranış kalıplarında yaklaşım ve vizyonun önemi büyüktür.

Bir cevap yazın