Yasal Düzenlemeler

Türkiye Cumhuriyetinin kanun ve yönetmeliklerinin yeterliliği, sosyal ve hukuki açılımlar noktasında hâlâ bazı problemler yaşamaktadır. Yasal Düzenlemeler, bir çok yerde olduğu gibi Türkiye’nin de temel problemlerinden biridir. Hukuk, emniyet ve adalet sistemindeki bazı uygulama ve problemleri görünce, meclisimizde daha verimli açılım yapacak bir çalışma sistemi kurmalı diye düşünüyoruz.
Mevzuatlar, sistemin işlemesini rahatlatmıyor, aksine tıkanıklıklara sebebiyet veriyorsa ciddi problemler söz konusu demektir.
İnsanî ve sosyal değerler, dikkate alınmadan oluşturulan sistemler verimli olamazlar. 18 maddelik AnaYasa değişikliği sonrası, çıkarılacak kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat, sosyal ve kültürel kodları da dikkate almalıdır.

Bir cevap yazın