Yasal uyarı

Görüntülemekte olduğunuz web sitesini Dr. Hüseyin Emin SERT’in “İnsanî ve Sosyal Gelişim” için kişisel web sitesidir. Web sitesinin kullanımı aşağıda belirtilen şartlara tabidir. Site yöneticilerinin söz konusu şartlarda önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu nedenle iş bu web sitesini yeniden ziyaret ettiğinizde her ziyaret edişinizde yasal uyarı bölümünü yeniden gözden geçirmenizi ve yapılmış değişiklikleri dikkate almanızı rica ederiz.

 

Tüm kullanıcılar, www.eminsert.com, www.eminsert.org ve www.insgem.com web sitesini görüntülemekle, aşağıda belirtilen yasal uyarıyı tamamen ve çekincesiz olarak kabul etmiş sayılırlar.


MADDE 1: Yazılı ve görsel materyaller

Bu web sitesinde yer alan bütün ürün adları ticari ve tescilli marka niteliğindedir. Bu ticari markaların veya web sitesi içeriğinde yer alan diğer yazılı ve görsel materyallerin izinsiz veya kötüye kullanımı açıkça yasak olup bahsedilen durumlar fikri ve sınai hakların, Türk Ticaret Kanunu’nun ve izinsiz kullanımı yasaklayan sair mevzuat hükümlerinin ihlali anlamına gelmektedir. Böyle bir durumun tespiti halinde site yöneticileri tarafından kanuni hakların korunması adına her türlü yasal yola müracaat edilecektir.


MADDE 2: Sitede Yer Alan Bilgilerin Güncelliği

Görüntülemekte olduğunuz web sitesinde yer alan bilgilerin, tıp alanındaki ilerlemeler ve gelişmeler süreklilik arz ettiğinden güncelliği konusunda site yöneticilerinin herhangi bir sorumluluğu söz konusu değildir. Aynı şekilde iş bu web sitesinde yer alan bilgilerin doğruluğu veya tamlığı, uygulanabilirliği veya bu sitede yer alan bilgiler kullanılmak sureti ile istenilen sonucun elde edilebileceği konusunda site yöneticilerinin herhangi bir taahhüdü veya garantisi bulunmamaktadır. KULLANICI, bu web sitesinden 3. maddeye uygun olarak özel amaçları için kullandığı bilgiler nedeni ile uğradığı/uğrayabileceği zararlar için site yöneticilerinden herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul etmektedir.


MADDE 3: Sitede Yer Alan Bilgilerin Kullanılması

Görüntülemekte olduğunuz web sitesinde bulunan hiçbir bilgi, site yöneticilerinden önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı kaynak gösterilmeden başka bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Telif ve mülkiyet hakları saklı kalmak koşuluyla, kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçlarıyla bu sitenin olanaklarından yararlanılabilir.


MADDE 4: Sorumlulukların Sınırı

Yukarıda belirtilen sorumsuzluk hallerinin yanı sıra, web sitesinin virüs önlemlerini almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. Herhangi bir bilgi, belge, uygulama vb. indirmeden önce virüslerden korunma konusunda gerekli önlemlerin alınması tavsiye edilir. KULLANICI’ nın, bu nedenle uğramış olduğu/olacağı zararlara ilişkin olarak herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır. İşbu sitede yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde olmadığı gibi site yöneticileri açısından herhangi bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Site yöneticileri tarafından, KULLANICI tarafından görüntülen www.eminsert.org ve www.insgem.com web sitesinde yer alan bilgilere ilişkin olarak açıkça ya da zımnen yasal olarak sorumluğunu doğuracak mahiyette herhangi bir garanti verilmemektedir. Başka bir ifade ile, KULLANICI’nın www.eminsert.org ve www.insgem.com web sitesinden elde ettiği bilgileri kullanması neticesinde, gerek KULLANICI’nın gerekse 3. şahısların uğrayacağı maddi veya manevi zararlardan site yöneticilerinin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığı tüm sorumluluğun KULLANICI’ya ait olduğu KULLANICI tarafından kabul edilmiştir.


MADDE 5: Kullanıcı Tarafından Yapılan Öneriler

KULLANICI tarafından site yöneticilerine gönderilecek mesajlar, e-mailler vb. lerde yer alan bilgiler, site yöneticileri tarafından kullanılabilecektir. KULLANICI, bu tür mesajlar, e-mailler vb.lerde yer alan fikirlerin, buluşların, tasarıların, ürün veya hizmetlerin üretim ve/veya pazarlanması gibi fakat burada sayılanlarla sınırlı olmayan nitelikteki bilgilerin site yöneticileri tarafından herhangi bir amaç için kullanılabileceğini, derlenerek herhangi bir kısıtlama olmaksızın üçüncü şahıslara sunulabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Başka bir ifade ile, KULLANICI yukarıda sayıldığı şekilde site yöneticilerine vermiş olduğu bilgilerin site yöneticileri tarafından gizli bilgi olarak kabul edilmeyeceğini, site yöneticilerinin söz konusu bilgilerin kullanılması noktasında sınırsız yetkiye sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI tarafından www.eminsert.org ve www.insgem.com web sitesinde kullanılmak üzere gönderilmiş olan içeriklerden, görsel materyallerden site yöneticileri tarafından uygun görülerek site içeriğine dahil edilmiş olanların, site yöneticileri tarafından önceden bilgilendirme yapılmaksızın site içeriğinden çıkarılması, herhangi bir kopyası saklanmaksızın tamamen silinmesi hakkı saklıdır


MADDE 6: Linkler

site yöneticileri tarafından www.eminsert.org ve www.insgem.com web sitesi üzerinden başka web sitelerine, kişisel sayfalara linkler verilmiş olabilir. Ancak, bu durum kesinlikle sitede linkleri verilen web sitelerindeki veya kişisel sayfalardaki görüş ve önerilerin site yöneticileri tarafından da kabul edildiği anlamına gelmemektedir. Aynı şekilde site yöneticileri linklerini vermiş olduğu web sitelerinde veya kişisel sitelerde yer alan bilgilerin KULLANICI tarafından ön izin alınmaksızın kullanılma hakkına sahip olunduğu yönünde bir taahhütte de bulunmamakta olup kullanılmadan önce ilgili web sitesinin sahibi gerçek veya tüzel kişiden izin alınması gerekmektedir. Site yöneticileri tarafından www.eminsert.org ve www.insgem.com web sitesinde yer alan linklerle mutlaka ilgili sitelere ulaşılacağı, sitelerden herhangi bir şekilde virüs tehdidi ile karşılaşılmayacağı vb. her ne nam altında olursa olsun site yöneticilerinin sorumluluğunu doğurabilecek herhangi bir taahhüt verilmemektedir. Söz konusu linkler, site yöneticileri tarafından KULANICI’ya kolaylık sağlamak üzere konulmuştur. Site yöneticileri; KULLANICI tarafından bu şekilde erişim sağlanan site içerikleri nedeni ile KULLANICI’nın veya üçüncü şahısların uğrayacağı gerek maddi gerekse manevi zararlar nedeni ile herhangi bir sorumluluğu söz konusu değildir. Bu linkler vasıtası ile ulaşılan sitelere ilişkin tüm riskler KULLANICI’ya aittir.


MADDE 7: Genel Uyarılar

Bu web sitesinde yer alan herhangi bir bilginin, ilgili olduğu belli bir sorunla veya konu ile ilgili olarak herhangi bir şekilde harekete geçmeden, çözüm önerisini uygulamaya sokmadan önce gereken vasıfları haiz bir sağlık uzmanına danışılması, gereken tetkik ve tahlillerin yaptırılması gerekmektedir. Bu hususa riayet edilmemesi halinde site yöneticilerinin herhangi bir sorumluluğu olmadığı gibi bu hususa riayet edilmiş olsa dahi site yöneticilerinden her ne nam altında olursa olsun herhangi bir bedel talep edilemeyecektir.


MADDE 8: Yazılım İndirilmesi

www.eminsert.org ve www.insgem.com web sitesinden indirilecek yazılımların virüs kontrolünden geçirilmesi ve KULLANICI’nın yükleyeceği bilgisayara uygunluğunun sağlanması KULLANICI’nın sorumluluğundadır. Bu nedenle KULLANICI’nın herhangi bir zarara uğraması veya bilgisayara uygunluğunu sağlamak için çeşitli harcamalar yapmak zorunda kalması halinde site yöneticileriden her ne ad altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunma hakkı bulunmadığı KULLANICI tarafından kabul edilmektedir.


MADDE 9: Uygulanacak Hukuk

Bu sitenin kullanılması nedeni ile açılacak dava ve başlatılacak icra takiplerinde Türk Hukuku uygulanacak olup çıkan uyuşmazlıkların halli noktasında Elazığ mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.


MADDE 10: İletişim Bilgileri

Site içeriği hakkında herhangi bir öneride bulunmak vb. herhangi bir konudaki görüş ve önerilerinizi site yöneticileri ile paylaşmak için KULLANICI tarafından heminsert@gmail.com adresine e-mail gönderilebilir. Ancak, bu durum KULLANICI tarafından gönderilen e-maile site yöneticileri tarafından mutlaka cevap verileceği şeklinde yorumlanamayacaktır. Ayrıca, KULLANICI tarafından yapılan önerilerin veya KULLANICI’nın kişisel bilgilerinin 3. şahısların eline herhangi bir şekilde geçmesi halinde site yöneticilerine her ne ad altında olursa olsun herhangi bir sorumluluk yüklenemeyecek, KULLANICI tarafından uğradığı veya uğrayacağı zararlar için gerek maddi gerekse manevi herhangi bir talepte bulunulamayacaktır.

 

KULLANICI, www.eminsert.org ve www.insgem.com web sitesine girmekle işbu yasal uyarıyı okumuş olsun ya da olmasın yukarıda belirtilen şartları kabul etmiş sayılacaktır.

Bir cevap yazın