YENİ DURUMLARA UYUM STRATEJİSİ

YENİ DURUMLARA UYUM STRATEJİSİ
Hayatın her bir anı özeldir. Bazı zamanları çok daha özel yapan değişim ve gelişmeler, algı ve duygu dünyamızı derinden etkiler.
Yeni bir çevre, iş, durum, okula başlama, evlilik, doğum ve ölüm gibi, yaşayanların hayat ile bağlarını olumlu veya olumsuz etkileyebilecek önemli dönüm noktaları yaşanabilir.
Kişi evlenip yeni bir aile, yeni bir ev, çevre, iletişim ve ilişki ağının içine girdiğinde, hayal ettiği ile karşılaştıkları arasındaki dengeyi sağlayabildiği ölçüde tutarlı ve huzurlu olabilir.
Yeni iş ortamları, yeni kişiler, kimlikler ve iş tanımları yaşayanın dünyasını altüst edebilir. Beklenmedik bir yakının ölümü hadisesi, kişinin hayat algı ve bağlarını sarsabilir. Böyle zamanlarda derin paylaşım, ilgi ve konuşabilecek doğru kişilere ihtiyaç olabilir. Bu kişiler ile zorlar kolaylaşabilir.
Yeni durumlara uyum stratejisi, her bir kişiye ve her bir duruma yönelik çözüm ve önerileri barındırır ve süreç yönetimini gerektirir. Danışan ve danışılan arası bağ sağlam bir zeminde, ihtiyaç ölçüsünde samimiyet ve güven dairesinde işledikçe adımlar belirlenir.

Bir cevap yazın