İYİLİĞE FARKLI AÇILARDAN BAKIŞ

I. Ulusal İYİLİK SEMPOZYUMU çerçevesinde “İYİLİĞE FARKLI AÇILARDAN BAKIŞ” konulu Panel, 20.06.2009 Cumartesi Saat: 14.30-16.00, Fırat TV Stüdyosu’unda devam ediyor.
Panel Başkanı: Prof.Dr. Mehmet KÜLAHÇI (AİBÜ Teknik Eğitim Fakültesi)(E.)
Panelistler;
1. Prof.Dr. Vehbi ÇELİK
Okullarda Moral Liderlik ve Sosyal Sermaye
Moral Liderlik, işletme, ve kamu yönetimi sahasında son dönemde öne çıkan bir kavramdır.
Moral liderlik, etik/ahlaki değerleri temel alan, önce kendi şahsiyetinde yaşayan ve bunu kurumsallaştırmaya çalışan lider tipine vurdu yapar.
Moral liderlik için karizmatik liderlik gerekmiyor. Ciddi karakter bütünlüğünü gerektiriyor.
Sosyal sermaye diğer sermayelerden çok daha uzun solukludur. Sosyal sermayenin temeli güvene dayalıdır.
2. H. Ömer GÜLSEREN (MEB Personel Genel Müdürlüğü Şube Müdürü)
Eğitimde Kalite ve İyilik
Eğitimde kalite ve iyilik, beraber düşünüldüğünde, iyiliği yaşayarak öğrenme konusu ön plana çıkmaktadır.
Farkedilmek, her insanı değerli hale getirir.
Misyonsuz vizyon, illüzyondur.
Eğitimde kalite çalışmalarında okul yönetimine büyük vazife düşüyor. Yönetimdekilerin inanmadığı bir uygulamdan başarı elde etmek çok zordur.
Özgüven kazandırma eğitimine ihtiyaç var. Sınıf yönetimi de desteklenmelidir.
Öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşmayı öğrenmenin yanında bilgiyi kullanabilme becerisi de önemlidir.

3. Prof.Dr. Ali GÜLER (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Öğretmen Yetiştirmede Temel Değerler

Okuma zayıflığımız, öğretmenlerimize bile bulaşmış gibi görünüyor.
Ötekileştirme ve taraf olma, bir çok noktada verimliliği düşürmektedir.
Okumanın yabancılaşmaya yol açtığı bilgisi, bazı tehlikelere işaret etmektedir.
Boğazda levrek yeyip gevrek konuşmak ile bir yere varılmıyor.

4. H. Osman ÇELİK (MEB 1. Hukuk Müşaviri)
Hak ve Özgürlükler Bağlamında İyilik

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi bir ihtiyaçtan doğmuştur, ancak o ihtiyacı karşılayabilmekte midir?
Etik kurallar, toplumda kabul görmüş değerleri ifade eder.
“Vicdanının esiri, nefsinin hakimi o” atasözümüz iyiliğin temel prensiplerinden birini ifade etmektedir.
Aşırı para kazanma hırsı, iyiliği önlemektedir.
Prof.Dr. Asaf Varol, Kurum ve kişinin kendi menfaatleri mi yoksa, devletin bekası için gerekenler mi tercih edilmelidir?

Bir cevap yazın