Yönetim Piramidi

İnsanların bulundukları topluluklar yönetime muhtaçtır. Rahmetli ninemin tabiri ile “bin işçi, bir başçı” yani bin veya belirli bir topluluğun başında bir lider ve yönetici olmaz ise verimlilik ortaya çıkmaz. Her kafadan bir sesin çıktığı yerde hiçbir şey anlaşılmaz.
Kurumların yapısında Yönetim Piramidi çok önemlidir. Yönetim yapısının sağlamlığı ve hassasiyeti, bünyenin devamlılığı için gereklidir.
Yönetim yapısındaki kişi ve kurumların, görev ve sorumlulukları net bir şekilde ortaya konmalı ve bu durum ilgililere duyurulmalıdır.
Kişi ve toplum hayatında belirsizlikler bazı problemlere sebebiyet verebilir.
Yönetim Piramidi, kurumun işleyişince tabandan tavana kadar, bütün kişileri kapsar. Bünyeyi oluşturan her eleman önemlidir. Sistem ile entegrasyon içinde olmasına ehemmiyet gösterilmelidir. Her elemanın kendi yerini doldurarak hizmet üretmesi , yönetim piramidinin sağlamlığını gösterir.

Bir cevap yazın