Zikirsiz Fikrin Kıymeti

Zikirsiz Allah’ın nuruna ulaşmak mümkün değildir. Dünyaya gelmemizin sebebi, nurumuzu tamamlamaktır.
Zikrin en önemli unsurlarından olan namaz bilinç ile kılınmalıdır.
Cehri zikir ile hafi zikir farklıdır. Zikir haline gelmeyen fikrin kıvama ermesi mümkün değildir.
Allah’ı görürcesine ibadet etmek ve yaşamak zikrin gerçekleşme seviyesidir.
Hay ve Hu Allah’a delalet eder. Nefis terbiyesi zikirsiz mümkün olmaz. Ruh bahçesini yeşertebilmek için, zikir gıdasına ihtiyaç vardır.

Bir cevap yazın