Zorunluluk Hissi ve İstekli Olmak

Bazı zamanlar bir şeyleri yapmak zorunda kalırız. Zorunluluk hissi insanın enerjisini olumsuz etkileyebilir.
Ders çalışmak zorunda hissetmek ile isteyerek bir şeyler öğrenmek arasında ciddi bir fark oluşur. Akıllı öğrenci, bir şeyler öğrenmek ve onu hayatında pratiğe geçirmek için çalışır.
Zorunluluğu isteklilik ile değiştirebilenler daha kaliteli ürün ve hizmet verirler. Kerhen ve zoraki yapılan işlerden ne yapan ne de kendisi için o iş yapılan tam memnuniyet duyar.
Kalite her daim bir hayat felsefesi olarak yaşatılmalıdır. Severek ve istenerek yapılan işler etkili ve kalıcı olabilir.

Bir cevap yazın