Hüseyin Emin SERT

İnsanî ve Sosyal Gelişim Uzmanı

Ocak, 2023

 • 12 Ocak

  VarLık Sebebiyle BuluşaBilmek

  Kâinatta lüzumsuz hiç bir şey yoktur. Her varlık; taş, toprak, ağaç, bitki, hayvan ve insanın cins ve fert olarak bir varlık sebebi vardır. Her şey kendi yerini iyi doldurur, varlık sebebiyle buluşup görevini yerine getirirse sistem sağlıklı işler. Varlık sebebimiz, ilahi rehberliğe uygun bir şekilde; insanımızın, ailelerin, kurumların, toplumun ve …

Aralık, 2022

 • 28 Aralık

  İnancın Gücü

  İnanç, insanın tutum ve davranışları belirleyen işletim sistemidir. Bilindiği üzere işletim sistemi, bilgisayarda donanım kaynaklarını yöneten ve çeşitli uygulamalar için yaygın servisleri sağlayan bir yazılımdır. İnsanın maddi ve manevi donanımlarını işleten sistem de inanç ve değerleridir. Kişinin, doğumundan itibaren; ailesi, yetişmesi, bilgi, eğitim ve tecrübeleri bu sistemi besleyen unsurlardır. Hepsinin …

 • 28 Aralık

  EtkilEşim Nazariyesi

  Etkileşim; iki ya da daha fazla şeyin birbirini olumlu ya da olumsuz etkilemesidir. Etkileşim için, her iki tarafta da belli başlı değişimlerin gözlemlenmesi gerekir. Sadece bir tarafın değiştiği durumlara etkileşim değil etkilenim denir. EtkilEşim; insanın davranış ve karar mekanizmalarında önemli bir yer tutar. Bazı kararlarımızda hiç farkında olmadığımız, ancak şuur …

 • 28 Aralık

  Etkili İletişim Sanatı

  İletişim mesajların sağlıklı alınıp verilmesi ile ilgili bir süreçtir. Günlük hayatta aslında birçok iletişim kurarız. İş yerinde, evde, telefonda, trafikte hatta asansörde. En sıkıcı olan da dar mekan ve asansördeki iletişimsiz ortamdır. Çünkü kişilik sahaları ihlal edilmiştir. Belki selamlaşma da ihmal edilmiştir. Saniyeler size saatler gibi gelir. İletişim, her kişinin …

 • 28 Aralık

  ToGe – Toplumsal Gelişim

  Toplumsal Gelişim; toplumun katmanları arasındaki ilişkiler ağının sağlıklı işlemesi, ast üst ilişkileri, etnik yapı, işçi işveren, yöneten yönetilen etkileşimlerinin hedefe yönelik dizayn edilmesi ve şehirleşme gibi konularla ilgilenir. Toplumların da kimlik ve kişiliği vardır. Fark edilmesi zaman alsa da, sosyal dönüşüm hayatın bir gerçeğidir. Dönüşümü, gelişim ve kaliteden yana yaşayabilmek, …

 • 28 Aralık

  KuGe-Kurumsal Gelişim

  Kurumsal Gelişim; kurum işleyişinde toplam kalite yönetimi, üretilen hizmetin muhatap kitleye ulaştırması, muhatap kitlenin sağlıklı hizmet alması, kurum kültürü, kurumsal kimlik ve markalaşma yolunda gerekli tedbirleri içerir. Kurumsal gelişim; şirket, özel sektör ve kamu kurumu vs. gibi her türlü kurumun açılım ve gelişimi ile ilgilenir. Kurum kültürünün oluşturulması, muhatap kitle, …

 • 28 Aralık

  İGe – İnsanî Gelişim

  İnsanî gelişim, kendini keşfetme ve varlık sebebiyle buluşma sürecidir. Söz ve davranış uyumunun yanında, tutum ve davranışların, inanç ve değerlere uygunluğu insanî gelişimin gereklerindendir. İnsanî gelişim; Ahmet Yesevî, Mevlana ve Yunuslardaki insan-ı kâmil olabilme heyecanıyla yaşamayı gerektirir. İnsanî gelişim; kalp, kafa, kese, kemer ve kelam/söz’ün aynı istikamette ve bir mihver …

 • 28 Aralık

  Bilginin Gücü

  Bilgi güçtür, kullanabilene! Bütün makam ve mevkiler aslında temsil içindir. O temsilin güzel gerçekleştirilebilmesi için, bilginin gücüne önem veren, ehliyet ve liyakati ön planda tutan, toplam kalite yönetimini gerçekleştirebilecek bir ekip oluşturup gelişim için çalışmak gerekir. Her iki dünyamızı imar edebilmek için maddi ve manevi kaynaklara önem vererek hayırlı hizmetler …

Ağustos, 2021

 • 4 Ağustos

  #BilgininHayataTaşınması #YangınVeTedbir

  Eğitimci ve akademisyenin işi; düşünmek, araştırmak, geliştirmek ve fikir üretmektir. Düşmeden önce düşünmek, olay ve problem olmadan öngörüde bulunmak, akademik bilgi üretiminin bir parçasıdır. Yangın, sel, deprem vs. gibi afetler öncesi ciddi tedbirler alınmalıdır. Eskilerin, hazar ve sefer dedikleri bir strateji vardır. Normal zaman ile olağanüstü problem döneminde alınacak önlemler …

Temmuz, 2021

 • 16 Temmuz

  DostDiyeBilmek

  Bir kişiye dost diyebilmek için epey bir zaman ve tecrübe gerekir. Menfaatler çatışmadan bazı şeyler, dostluk ve hatta kardeşlik bile anlaşılmaz. İletişim ve paylaşımda dostluk, ciddi bir seviyedir. Günümüzde bir çok kelime ve kavram, hakiki manasını kaybetmiş durumdadır. İnsanın ve toplumun kalitesine göre, hayatın içindekiler de şekillenmektedir.Bir kişiyi tanımak, ciddi …

Haziran, 2021

 • 21 Haziran

  #AilebAğlArı #EşOlaBilmEk

  Her bağ zaman içinde bakım gerektirir. Aile bağları; kişi, çocuklar ve toplum için hayatî önem taşır. Bazı eşler, hafif kırgınlıkları zamanında düzeltmezler. Bu durum aile huzurunu, derinden etkiler. Zira sevgi ile nefret arasında, zar gibi ince bir çizgi vardır. En yakınımızdaki kişiye en güçlü nefreti duyabiliriz. İlgisiz kişilere bu tarz …

 • 8 Haziran

  Özümle Barışığım

  Aynaya baktığımızda, kendimizle göz göze gelip, “seninle gurur duyuyorum” diyebilmemiz gerekiyor. “Yarabbi verdiğin nimetlere, her türlü güzelliğe şükürler olsun” diyerek, şükür bilinciyle, özümüzle barışık olabilmek büyük bir nimettir.İnsanın kimlik kazanması ve huzura ermesi de bedel ödemeyi gerektirebilir. Öz enerjimizi devre dışı bırakan, şahsımıza hakaret veya küçümsemeyi içeren hususlar, asıl kabiliyet …

 • 8 Haziran

  HuzurVeMutluluk

  Gerçek mutluluk ve asıl huzur; iman, ibadet, ihlas ve İslâm ahlâkıyla mümkün olabilir. İlahî huzurda durabilen, arifi billah, Hakkı bilen ve inanan kişi; her daim Rabbimizin gördüğü, bildiği, duyduğu ve kiramen katibinin kayıtta olduğu bilinciyle yaşar.Her kişinin ihlas ve samimiyeti, Rabbimiz katında gerçek değerini bulur. Kul olarak biz zahire baksak …

Mayıs, 2021

 • 22 Mayıs

  #HedefeulAşıYorum

  Hedefe #ulAşaBilmek; bilgi, gayret, zaman ve stratejik adımlar gerektirir. Hedefler, kişinin varlık sebebi ve kabiliyetiyle ilişkilidir. Her kişi; kabiliyet, hedef ve gayreti ölçüsünde hayata tutunabilir. Hedeflerimize ulaşabilmek için irademizi en güzel şekilde kullanmak zorundayız. İlmi ezeli; ne zaman, nasıl tecelli eder, biz bilemiyoruz. Kula düşen; iyi niyet, gayret, dua, sebeplere …

Nisan, 2021

 • 24 Nisan

  Hayat Böyle BirŞey

  Pandemi sebebiyle, ölümler sıradan bir vakıa olmaya başladı. Ölümün çok yakın olduğunu aldığımız haberler, daima haykırıyor.Zaten hayat böyle bir şey… Bir varmış, bir yokmuş… Evet, fani hayat bu! Asıl hayat, vefat ettikten sonra başlıyor. Ebedî gayata hazırlanmak için varız. Vefat edenlerimizi de rahmet ile yâd ediyoruz.Buğulandı yine gözlerim,Özlem dolu sözlErim!Yüreğim …

 • 15 Nisan

  DuyArsızLık Böyle BirŞey

  Sabah servise yürürken, bir anlık dikkatsizlik, cam şişe üzerine bastım. Kışlık ayakkabının altını delen şişenin camı ayağıma battı. Biraz yürüdüm, kontrol edeyim dedim, ayağım kanıyor. Cam parçası da ayakkabının tabanında kalmış, çıkarmaya çalıştım olmadı, geri eve döndüm. Ayağımı yıkadım, yarabandı yapıştırdım. Çorabı ve ayakkabıyı değiştirip tekrar yola çıktım. Haliyle geciktim …

 • 10 Nisan

  Eğitim ve Öğretmenlik

  Eğitim, insanoğlunun hayat boyu, kaliteli yaşayabilmesi için en temel ihtiyaçlardandır. Eğitim örgün olabileceği gibi, hayat mektebi ve aile terbiyesi şeklinde de olabilir. Önemli olan kişinin alıcılarının açık olması ve kendini geliştirebilmesidir. Eğitim; ferdî ve sosyal gelişim için de gereklidir. Fert, aile, kurum, toplum ve devletler eğitime verdiği önem kadar kaliteli …

 • 8 Nisan

  Huzursuzluk Öz’den Başlar

  Huzursuzluk, iç dünyamızdan ve özden başlar. İç huzuru olmayan kişi, durumunu iyileştirme çabasına girmezse, huzursuzluk içten dışa, çevreye sirayet eder ve kalıcı hâle gelir.Etrafını rahatsız eden insanın, iç ve dış huzuru olmadığı gibi katlanarak artar. Bundan oluşan haklar; kul, kamu ve Allah hakkı olarak zimmete yazılır.Haset, fesat ve öfke dolu …