İnSGe’nin Prensipleri

Ekim, 2008

  • 23 Ekim

    Çelişmezlik Prensibi

    Evrensel değerler, insanî değerler ve ilahî değerler birbiri ile çelişmez. Her kişi bir âlem ve muammadır. İnsan kitabı, ilahi kitap ve kâinat kitabı, bir harmoni ve bütünlük ifade eder, okumasını bilene… “Akıl için yol birdir” atasözümüz çok önemli bir gerçeğe işaret ediyor. Kainat kitabı, insan kitabı ve ilahî kitap birbirini …