Bilginin Gücü

Aralık, 2022

  • 28 Aralık

    Bilginin Gücü

    Bilgi güçtür, kullanabilene! Bütün makam ve mevkiler aslında temsil içindir. O temsilin güzel gerçekleştirilebilmesi için, bilginin gücüne önem veren, ehliyet ve liyakati ön planda tutan, toplam kalite yönetimini gerçekleştirebilecek bir ekip oluşturup gelişim için çalışmak gerekir. Her iki dünyamızı imar edebilmek için maddi ve manevi kaynaklara önem vererek hayırlı hizmetler …

Nisan, 2021

  • 10 Nisan

    Eğitim ve Öğretmenlik

    Eğitim, insanoğlunun hayat boyu, kaliteli yaşayabilmesi için en temel ihtiyaçlardandır. Eğitim örgün olabileceği gibi, hayat mektebi ve aile terbiyesi şeklinde de olabilir. Önemli olan kişinin alıcılarının açık olması ve kendini geliştirebilmesidir. Eğitim; ferdî ve sosyal gelişim için de gereklidir. Fert, aile, kurum, toplum ve devletler eğitime verdiği önem kadar kaliteli …