Bilginin Gücü

Aralık, 2022

 • 28 Aralık

  Bilginin Gücü

  Bilgi güçtür, kullanabilene! Bütün makam ve mevkiler aslında temsil içindir. O temsilin güzel gerçekleştirilebilmesi için, bilginin gücüne önem veren, ehliyet ve liyakati ön planda tutan, toplam kalite yönetimini gerçekleştirebilecek bir ekip oluşturup gelişim için çalışmak gerekir. Her iki dünyamızı imar edebilmek için maddi ve manevi kaynaklara önem vererek hayırlı hizmetler …

Nisan, 2021

 • 10 Nisan

  Eğitim ve Öğretmenlik

  Eğitim, insanoğlunun hayat boyu, kaliteli yaşayabilmesi için en temel ihtiyaçlardandır. Eğitim örgün olabileceği gibi, hayat mektebi ve aile terbiyesi şeklinde de olabilir. Önemli olan kişinin alıcılarının açık olması ve kendini geliştirebilmesidir. Eğitim; ferdî ve sosyal gelişim için de gereklidir. Fert, aile, kurum, toplum ve devletler eğitime verdiği önem kadar kaliteli …

Ekim, 2008

 • 25 Ekim

  İnSGE – İnsanî ve Sosyal Gelişim Enstitüsü İnsanî ve Sosyal Gelişim; disiplinler arası bir çalışma sahası olup kavram, tanımlamalarıyla toplumumuzun değer, ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak hizmet üretimini hedeflemektedir. Bu gayeyi gerçekleştirmek için ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile işbirliğine önem verir. “İşbirliği güç birliği” stratejisini hayata taşımayı amaçlar. İnsanî …