İnancın Gücü

Aralık, 2022

  • 28 Aralık

    İnancın Gücü

    İnanç, insanın tutum ve davranışları belirleyen işletim sistemidir. Bilindiği üzere işletim sistemi, bilgisayarda donanım kaynaklarını yöneten ve çeşitli uygulamalar için yaygın servisleri sağlayan bir yazılımdır. İnsanın maddi ve manevi donanımlarını işleten sistem de inanç ve değerleridir. Kişinin, doğumundan itibaren; ailesi, yetişmesi, bilgi, eğitim ve tecrübeleri bu sistemi besleyen unsurlardır. Hepsinin …

Şubat, 2014

  • 18 Şubat

    MANEVİYAT ARAYIŞI

    Maneviyat; insanın, ruhî ve manevî yönünü besleyen bir kaynaktır. İnsanlık, özündeki fıtrî değerlere yönelik arayış içindedir. Ruh ve bedenden teşekkül eden insanın manevî yönü ihmal edilirse, stres ve buhranlar ortaya çıkar. Maneviyat arayışı, bütün toplumlarda geçerli bir durumdur. Temsil noktasındakiler bu arayışı, ne derece karşılayabiliyor. «Tebliğden önce temsil» bu noktada …