Durum Teorisi

Mart, 2023

 • 14 Mart

  Durum Teorisi

  Temeli, kültürümüzde var olan muktezayı hâle dayanan durum teorisi; birçok duruma uyarlanabilecek bir zenginliğe sahip olup hayat felsefesiyle ilgilidir. Şimdi genel hatlarıyla bu yaklaşımı sizlerle paylaşmaya çalışalım. Her şeyi yerinde ve zamanında yapmak, durum teorisinin önemli prensiplerindendir. Kişi içinde bulunduğu ortam ve anı, ne kadar iyi anlamlandırabilirse, o kadar yerinde …

Mayıs, 2019

 • 3 Mayıs

  Meclis ve Camii Adabı

  Meclis, oturulan mekan demektir. Bir meclise varılınca, selam verilir, atmosfer uygun ve ortamdakiler bu kim diye bakıyor ise kısaca kendimizi tanıtmamız uygun olur. Meclisin sahibi pozisyonunda biri varsa sözü ve süreç yönetimini ona bırakmak gerekir. “لكل مقام مقال ” Her mekanın, kendine göre, konuşulacak sözü vardır” denilmiştir. Yani her şey, …

Şubat, 2017

 • 28 Şubat

  SINIF YÖNETİMİ ve ÖĞRENME

   Zor ile öğretme olmaz, öğrenciyi öğrenmeye hazır hâle getirmek için harcanan vakit israf değildir. Müfredat yetişecek diye, almaya ve dinlemeye hazır olmayan sınıfta konuları anlatıp geçmek, başarılı neticeler vermeyebilir. Öğrencisine öğrenme aşkı veremeyen öğretmen, soğuk demire şekil vermeye çalışan usta gibidir.Dinleyici grubuna veya öğrenciye, neyi nasıl anlattığımız da önemlidir. Muhatap …

Şubat, 2014

 • 9 Şubat

  Hakikî ve Sahte

  Her değerli şeyin sahtesi vardır. Sahte, hakikilere yol gösterici olabilir. Sahtelerin varlığı hakikilerin değerini düşürmez. Çünkü sahteler daha fazla göze hitap eder. Hakikiyi arayan ve layık olan, bir şekilde sahtesinden kurtulup gerçeği ile buluşabilir. Yıllar önce  askerden terhis olunca bir günlük izinle Erzurum’dan Ordu-Perşembe’ye rahmetli anneannemi ziyarete gitmiştim. Hava kapalı …

Ocak, 2013

 • 22 Ocak

  KARNEYİ NASIL KARŞILAMALI? Sait ÖZDEMİR

  (Misafir Kalem) saitozdemirpskdan@gmail.com Çocuğunuzun karnesi iyi ya da kötü olabilir… Unutmamanız gereken şey; bunun sizin de karneniz olduğudur! Şimdi karne zamanı yani bir nevi öğrencilerin ara dönem hasat zamanı! Beş ay boyunca yaptıkları çalışmaların karşılığını alacaklar! Acaba gerçekten böyle mi? Gerçekten karne çocuklarınızın başarı ve başarısızlıklarını net olarak gösteren bir …

Mart, 2012

 • 31 Mart

  Sebeplere Tevessül Etmek

  İlahi rehberlik, sünnetullah icabı insanlar vasıtasıyla tecelli eder. Her şeyde sebeplere tevessül etmek önemlidir. Sebeplere tevessül edilirse, her şey yoluna girer, endişeye mahal yoktur. Sabahın bereketinden istifade edilir ve zamanlar iyi değerlendirilirse hayırlar feth, şerler def olur. Biz, iyi ve güzele odaklanalım ve insanlık için çalışalım. Bir kişinin hidayetine vesile …

Temmuz, 2011

 • 17 Temmuz

  Vurdumduymazlık Hastalığı

  Ferdî ve sosyal hayatımızın kalitesini bozan en önemli tehlikelerden birisi “vurdumduymazlık hastalığı”dır.“Bana dokunmayan yılan bin yaşasın” anlayışından beslenen vurdumduymazlık hastalığı “sosyal bilinç” ile tedavi edilmelidir.Kişi ve toplum; bir belâ ve musibeti yaşamadan, başkalarının başına gelen hadiselerden ders ve ibret alabilmelidir. Sevimsiz hadiselerin yaşanmaması için önceden tedbirler alınmalıdır.

Ocak, 2011

 • 25 Ocak

  Sınıf Dili ve Ayrıştırma

  Kurum ve yapılarda oluşturulan bir sınıf dili söz konusudur. O dili kullanmayan veya kullanamayanlar o sınıfa dahil olamazlar. O dili konuşabilmek bazen ayrıcalık olarak algılanabilmektedir.İlimler ve kavramlar noktasında bu dil gerekli olurken, argo ve illegal yapılarda farklı durumlar gündeme gelebilmektedir.Ortak kümeleri artırmak, paylaşım zeminlerini çoğaltmak sosyal sağlık için gereklidir. Ayrıştırma …

Ekim, 2010

 • 14 Ekim

  Hayat Tarzı

  Farkında olsak da olmasak da herkesin bir hayat tarzı vardır. Uzun zaman içinde şekillenen hayat anlayışı ile beslenen hayat tarzı, kişiliği şekillendirdiği gibi ebedi hayatı da belirler.Bilgi, inanç, tutum ve davranış ile de irtibatlı olan hayat tarzlarımızı muhasebeye tabi tutmalıyız. Bu gidiş nereye? sorusunu sorarak davranmalı ve hayatımızın dünyevi ve …

 • 12 Ekim

  Güven Duygusunun Zedelenmesi

  Güven duygusunun zedelenmesi her türlü sistemi işlemez hale getirir. Elektrik devrelerindeki gevşeklik sigorta atmasına sebep olduğu gibi, insanlar ve kurumlar arası iletişimlerde de güvensizlik sistemi olumsuz etkiler.Kurum içinde, ailede ve toplumda kişinin özgüveninin sarsılması da kimliği tehlikeye sokar.Güven duygusu, binadaki taşıyıcı sistem gibidir. O sağlam olmadan rötuş ve dekoratif tedbirler …

Ağustos, 2010

 • 1 Ağustos

  Kaldırım Kullanımı

  Kaldırımlar yayalar için ayrılmış olmalıdır. Ancak çok defa yürürken karşılaştığımız durumlar bunun aksini göstermektedir. Yolun ortasındaki direkler mi dersiniz, yürüyüşü engelleyen demir kutular mı dersiniz… Kaldırım yükseklikleri de bazen adımı zorlaştıracak kadar yüksek olabilmektedir. Yerinden oynayıp altındaki kirli suyun üzerenize sıçraması da diğer bir problem… Bazı iş yeri sahiplerinin kaldırım …

Ağustos, 2009

 • 11 Ağustos

  Stres’ten Uzak Dur

  İnsan çok defa kendi stresini kendi üretir. Bazen etrafındakileri de bu stresin içine çekmeye çalışarak bir şey yaptığını zanneder. Asıl stresten kurtulma, olumlu değişim ile mümkün olabilir. Yakınımızdaki insanlara bulaştırmaya çalıştığımız stres bizi daha fazla çıkmaza sürükleyebilir.“İnsan kendi kendinin doktoru olmalıdır.” Yani kendini iyi hissetme noktasında olumluya yönlenmeyi öğrenmelidir. Bir …

 • 2 Ağustos

  Huzurlu Hayat

  Huzurlu hayat, insanî ve ilahi değerleri canlı tutmak ile mümkündür. İdeolojilere feda edilen bilim ve maddileştirilen insanlık, ciddi bir bunalımın eşiğindedir. Cinnetler, toplu katliamlar, savaşlar ve barbarlıklar bunun acı göstergeleridir.“Allah yarattığını bilmez mi? O her şeyden haberdardır” (Mülk, 14) ayeti bu duruma da işaret etmektedir.Din anlayışımızda ciddi kırılma noktaları oluşmuştur. …

Temmuz, 2009

 • 12 Temmuz

  Huzur Sistem ve Yaklaşımı

  Herkese huzur ve mutluluk bahşetmeyi güvence altına alan, değer ile donatılmış sistemler kalıcı olabilirler.Küçülen dünyada çatışmaları değil, uyuşmayı ön plana çıkaracak, temel değerleri dikkate alan yaklaşımlara ihtiyaç vardır.

 • 5 Temmuz

  Makam ve Hizmet Bilinci

  Makamlar, bir hizmetin yürütülmesi için ihdas edilir. Her makam ve yerin bir gereği vardır.Bulunduğu makamdan güç alan değil, makama güç veren olmak gerekir.Makamlar gelip geçicidir. Orada kalıcı hizmet üretebilmelidir. Hizmet bilinci, ile hareket etmek verimliliğe götürür. “Her kişi, kendi kabiliyet ve kapasitesinden sorumludur.”

Haziran, 2009

 • 3 Haziran

  Ortam Oluşturmak

  Eğitim ve insan yetiştirmenin en önemli gereklerinden biri ortam oluşturmaktır.İnsanı nasıl yetiştirmek ve düşündürmek istiyorsanız ona göre ortam oluşturmak gerekmektedir. Bir müze ortamı, insanı tarihin derinliklerine götürebilir. Kütüphane atmosferi ise okumayı ve öğrenmeyi teşvik eder.Bir orman veya kır gezisi, tabiatla iç içe olmanın duygulanımlarına yol açar. Okullarımız, evlerimiz ve sokaklarımız …

Mart, 2009

 • 29 Mart

  Telefon Kaç Defa Çaldırılır

  Telefonlar, cep telefonları ile hayatımızın her anına hükmeder duruma geldi. Hiç beklenmedik an ve yerlerde çalan telefonların bazen susmasını bekler olduk.Peki telefon kaç defa çaldırılır? Bu 3 ile 5 kez arasında değişebilir. Çok önemli ve yoğun kişileri, 3 kezden fazla çaldırmak uygun olmayabilir.Kişinin durumuna göre 4 veya 5 kez de …

 • 22 Mart

  Hayatın Gayesi

  Her insan özel donanım ve vazife ile hayata gelir. Hayat Sermayesi bu özellikleri keşfedip kullanarak ebedi hayatı kazanma fırsatıdır. Her insan yapabileceklerinin en güzelini gerçekleştirmek ile sorumludur. Herkes kainatta kendisine ait fiziki ve sosyal boşluğu dolduracak olursa sistem sağlıklı işleyecektir. Bu gerçeklerden gafil kişiler kendilerine zulmetmektedirler.