Hedef Teorisi

Her kişinin varlık sebebine uygun bir hedefi olmalıdır. Bu hedef hayatı manalı hale getirir. Kişi hedefine odaklandığında enerjisini doğru ve etkili kullanma imkanı bulur. Hedefler kabiliyetlere uygun olmalıdır. Alternatifli hedefler muhtemel hayal kırıklıklarını da önleyecektir.

Mayıs, 2021

 • 22 Mayıs

  #HedefeulAşıYorum

  Hedefe #ulAşaBilmek; bilgi, gayret, zaman ve stratejik adımlar gerektirir. Hedefler, kişinin varlık sebebi ve kabiliyetiyle ilişkilidir. Her kişi; kabiliyet, hedef ve gayreti ölçüsünde hayata tutunabilir. Hedeflerimize ulaşabilmek için irademizi en güzel şekilde kullanmak zorundayız. İlmi ezeli; ne zaman, nasıl tecelli eder, biz bilemiyoruz. Kula düşen; iyi niyet, gayret, dua, sebeplere …

Ocak, 2021

 • 31 Ocak

  VASITA ve HEDEF – Hayatı Iskalama

  Araba, gemi, tren, uçak vasıta; gidilecek yer hedeftir. Yer vasıta, orada yapılacak iş hedeftir. İş vasıta, işten alınacak netice hedeftir.Ağaç vasıta, meyve hedeftir. Meyve vasıta, lezzet ve içindeki mineraller hedeftir.Yemek vasıta, sağlık hedeftir.Kelime vasıta, mana hedeftir.Eğitim ve öğretim vasıta, terbiye ve bilgi hedeftir.Evlilik vasıta, aile saadeti hedeftir.Uyku vasıta, dinlenmek hedeftir.Televizyon …

Nisan, 2017

 • 5 Nisan

  DOĞRU ANAHTAR

   Kapı, kilit ve anahtar… Değerli mekanlara kapı yapılır, biraz daha önemli eşyalar var ise kapı kilitlenir. Kapı ve doğru anahtar öncesi, kişinin o mekana giriş izni olmalıdır. İlgili mekanın kapısına ulaşım sonrası anahtar olup olmadığı meselesi karşımıza çıkar. Anahtarın da doğru ve kapıyı açacak evsafta olması gerekir.Yaptırdığınız veya sahip olduğunuz …

Ocak, 2013

 • 25 Ocak

  Engellerden Enerji Üretmek

  Hayatta karşımıza çıkan engellerden enerji üretmek gerekir. Baraj gibi… İlk bakışta suyun önüne çekilen set, suyun akışına engeldir. Ancak su, asildir; durur, durulur, alttan enerji olarak çıkar. Geçtiği yerlere hayat bahşederek yoluna devam eder. Biz de engellerimizden, ders, ibret ve güç alarak, daha güçlü adımlarla yolumuza devam etmeliyiz.

Eylül, 2012

 • 20 Eylül

  Hedefler ve Zorluklarla Mücadele

  Ciddi hedefler için yola çıkanları anlayan az olur. Anlaşılmayan kişinin, sıradan yaklaşımlar ile tenkit edilmesi kaçınılmazdır. Hedeflere ilerlerken nice zorlukları göğüslemek gerekebilir. Her kişi her daim, sorgulama ve gelişim yolunda ilerlemelidir. Geçmişin keşkeleri, geleceğin hayalleri, şimdiyi değerlendirmeye engel olmamalıdır!İnsan her duyguyu tadında ve kıvamında yaşayabilmelidir. Hayat, iniş ve çıkışlar ile …

Eylül, 2011

 • 7 Eylül

  Hak Mı, Güç Mü? Menfaat Mı?

  Önemli bir karar verilirken ne etkili oluyor? Hak mı, güç mü, menfaat mı? Bir yerlere gelebilmek için haklının yanında mı, yoksa güçlü veya menfaatin yanında mı olacaksınız? Hakka teslimiyet bu işin neresinde olacak? İlâhının adı Hakk olan ile menfaati ilah edinenler burada fark edilebilir? Kalite ve başarı için, sistem ve …

Temmuz, 2011

 • 17 Temmuz

  Gecenin Bereketi ve Derinliği

  Geceler, bir çok maddi, manevi hadise ve varidata mahal olmaktadır. Mübarek geceler bunların en önemli göstergelerindendir.Tarihin gidişatını değiştirip hayata yön veren önemli karar ve uygulamaların arka planında da geceler vardır.Gecelerin bereketinden istifade edemeyip, derinleşemeyenler hedefe zor ulaşırlar. Nitekim Müzzemmil Suresi 6. ayette de bu hususa işaret edilmektedir.Hedefe ulaşan başarılı kişiler, …

Kasım, 2010

 • 22 Kasım

  Hedef Belirleme ve Gerçekleştirme

  Küçük homojen gruplar ile yapılacak insanî ve sosyal gelişim seminerleri “Hedef Belirleme ve Gerçekleştirme” başlığı altında yürütülebilir. Kabiliyet ve kapasite, nasıl açığa çıkarılabilir? Hangi hedefe nasıl ulaşılabilir? Karşımıza çıkan engeller nasıl enerjiye dönüştürülebilir?Zorluklar ve engeller, kişi ve toplulukları nasıl olgunlaştırır?  

 • 16 Kasım

  İşe Ruh Katmak

  Her şeyin bir ruhu vardır. Yapılan iş, ruhu olduğunda yaşar. Bizim insani ve sosyal gelişim anlayışımızın temel yaklaşımları, “yapılan işe ruh katmak” ve ” çarkların arasına yağ koymak” şeklinde ifade edilir.Hakikat, tohum gibidir önce toprakta kaybolduğu sanılır ama bir yerden muhakkak filizlenir. Hak ve hakikat adına severek ve benimsenerek yapılan …

Nisan, 2010

 • 3 Nisan

  Mücadeledeki Dayanak Noktaları

  Değerler ve kabiliyetlerin hayata geçmesi için mücahit ruhlu mücadeleler söz konusudur. Bu mücadelelerin başarıya erişebilmesi için gereken teşvik ve destek noktaları çok önemlidir. Bazıları harekete geçirmek için gayret ettikleri araca binmek isterler. Kimse hak etmediği bir nimete layık değildir.İnanmış ve hedefe odaklanmış kişilere destek vermek değişim ve gelişimin anahtarıdır. Marifetlerin …

 • 3 Nisan

  Ortak Hedefler

  Ortak hedefleri olmayan yapılar uzun soluklu olamazlar.Kişinin ortak hedefi, kalbi, beyni, söz ve davranışı ile desteklenmez ise neticeye götürmez.Ailenin ortak hedef ve değerleri netleşmedikçe huzur kapıları zor açılır.Kurumlar ortak hedef belirlemedikçe sağlıklı üretim yapılamaz.Toplumlar ortak değer ve hedeflerde buluşmadıkça kalıcı olamazlar.Küreselleşen dünya ortak değer ve hedeflere uygun hareket etmedikçe hayat …

Mart, 2010

 • 28 Mart

  Hayatın Hedefi

  Hayatın hedefi en güzele erişmektir. Her kişiye belli bir ömür ve kabiliyet bahşedilmiştir. Hayat denilen bu sermaye rızaya uyacak hedefe erişebilmek için kullanılmalıdır.İnsanı bu hedeften uzaklaştıracak pek çok unsur vardır. Bunları hedefe yönelik kullanamayanlar kendilerine yazık etmektedirler.

Ocak, 2010

 • 24 Ocak

  Hedefler Uykuyu Kaçırmalı

  “SEVDASI BÜYÜK OLMAYANIN EYLEMİ DE BÜYÜK OLMAZ…” Hedefler kabiliyet ve kapasiteye uygun ve net olması gerekir.Teksif ve yoğunlaşma olmadan, sağlıklı bir açılım ve üretim yapmak çok defa mümkün değildir.Hedeflerin belirlenmesi, plan, program ve adımların netleşmesi, çözüme ulaşabilmenin gereklerindendir.Hedeflerin uykuyu kaçıracak kadar güçlü olması, başarı ve gelişimin sırrıdır.

Ağustos, 2009

 • 26 Ağustos

  Strateji, Diplomasi, Hizmet

  İnsan, kurum ve sistemlerin stratejileri olur. Strateji, geçmişten ders ve ibret alıp, hali iyi anlayıp geleceğe dönük plan ve projelerin uygulanmasını içerir. Müslümanlar ve inananlar için ahiret hayatı stratejinin en önemli parçasını oluşturur. Diplomasi, devletler arası iletişimde ön planda olan bir kavramdır. Hizmet ise, en insani değeri ifade eden, faydalı …

Haziran, 2009

 • 16 Haziran

  İddialı ve Gerçekçi HEDEF

  Her kişinin enerjisini iyi kullanabilmesi için İddialı ve Gerçekçi HEDEF’inin olması gerekir. Bu hedef kişiyi tembellikten uzaklaştırır. Verimli ve sağlıklı bir çalışma gayreti içine sokar. Hedefi olanlar her daim uyanık olurlar.  

 • 3 Haziran

  Rızaya Erebilmek

  Hayatın en temel hedefi Yaratıcı’nın hoşnutluğunu kazanıp rızaya ererek ebedi hayattaki huzur ve mutluluğu kazanabilmektir.Oradaki huzura erebilme derdindeki insan, İslami ve insanî değerleri hayatına aktararak, dünyevî mutluluğu da yakalayabilir. Din zaten insanı her iki dünyada huzura götürecek yol demektir.Bazılarının hatalı tutum ve yaklaşımları bu anlayışa gölge düşürse bile asıl olan …

Mayıs, 2009

 • 14 Mayıs

  El Ele Gönül Gönüle Hedefe

  Tevhit inancı hayatımıza yansımalıdır. İnsan kalbi, beyni ve kesesi ile öncelikle tevhidi ferdi hayatında devreye almalıdır.Sosyal hayattaki birlik ve beraberlik de İslam dininin en önemli değerlerindendir. Nefsaniyet (ego) bulaşan her duruş, bu tevhide zarar verme potansiyelindedir.“Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez” gerçeğini pratik hayatımıza yansıtabilmeliyiz.İhtilaf ve bölünmelerin kimlerin ekmeğine yağ …

 • 14 Mayıs

  Etkili ve Yetkili İnsan Olabilmek

  Siz eleman olunuz, mutlaka değerlenirsiniz. Çok donanımlı olmak bu devrin yükselen değeridir.Hak ve hakikati kavrayıp, çağın bilgilerini hedefe yönelik kullanabilecek şuurlu yaklaşımlar mutlaka muvaffak olacaktır.Etkili ve yetkili insan olabilmek için öz değerleri hayata geçirmek gerekmektedir.