Varlık Sebebimiz (Misyon)

Dr. Hüseyin Emin SERT ve bu fikre gönül verenler olarak;

“İnsanî ve Sosyal Gelişim” çalışmasını; bütün parça ilişkisini dikkate alarak, kültürel kodlardan istifadeyle disiplinler arası yaklaşımlarla, İnSGeM (İnsanî ve Sosyal Gelişim Merkezi) vasıtasıyla hizmet üretir hale getirmek.

Her anlayıştan kişi, kurum, yaklaşım tarzı ile görüşme ve paylaşımlarda bulunarak çözüm yolları aramak.

Kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, gönüllü teşekküller, kanaat önderleri, dernekler, iş dünyası ve eğitim kurumları ile işbirliği yaparak verimlilik stratejileri geliştirmek…

Her insanın özel, kendine has ve güzel (ahsen-i takvim) olduğu düşüncesinden hareketle; İnsandaki gizli kabiliyet ve kapasiteyi keşfederek, iç dinamikleri harekete geçirmek,

İnsan merkezli yaklaşımla, evrensel, toplumsal ve kültürel değerleri iyi okumak,

Türkiye ve Dünya çapında; Konferans, Seminer, Panel, Sempozyum ve Sohbetlere katılarak insanî ve sosyal gelişimimize katkı sağlamak,

Radyo ve Televizyon Programları yapmak veya katılmak,

Kurumlar Arası İletişim ve Verimlilik kanallarını açık tutmak,

İç Huzur, Aile İçi İletişim, Toplumsal Refah, İnsanlığın Huzuru için, Bölgesel ve Dünya Barışına katkıda bulunmak,

Tohum ile toprağın buluşturulması sağlamak” Her insanın hayata gelişinde bir vazife ve varlık sebebi vardır. Tohumun toprak ile buluşması, meyve verebilmesinin asgari şartıdır. Hayata doğabilmek, kabukları kırmayı gerektirebilir.

İnsan tabiatına uygun, sosyal sağlığı dikkate alan, verimlilik ve gelişim yolları aramak,

Kaliteli gelişim ve program üretimi,

Tüketim Toplumu çarkları arasında erimemek,

İlgili bilim dalları ve Kâinatın Yaratıcısı’nın gönderdiği son ilahî din İslam’ın Kitabı Kur’ân-ı Kerîm’in, ferdî ve sosyal hayatımıza dönük yönünden istifade ederek problemlerimize çözümler üretmek, Sosyal Projeler uygulamak,

İlgililer ile istişari görüşmeler yapmak ve toplantılar düzenlemek, mekik diplomasisi ile, fert, kurum ve toplumlar arası ortak projeler üretmek, problemlere çareler aramak,

Devlet Millet Bütünleşmesine hizmet etmek,

Yönetim Kurulu Üyelikleri, 3. Göz ile uyum ve çözüm stratejileri geliştirmek,

Uzlaştırma ve Çözüm Danışmanlığı’nda bulunmak

Uyum Stratejileri ile, Sistemin en alt kademesinden en üst kademesine kadar birebir iletişim kurarak, verimlilik artırıcı sistemler geliştirmek

İhtiyaca göre altyapılar hazırlamak, Üst düzey görüşmeler yapmak, Yeni bağlantılar kurmak, danışmanlık desteği vermek, Muhtemel imkânları değerlendirmek ve problemlere çözüm üretici stratejiler geliştirmek

varlık sebebimizdir.