Makaleler

Dr. Hüseyin Emin SERT’in değişik dergilerde yayınlanan MAKALELER’ine buradan erişebilirsiniz.

Ocak, 2015

 • 14 Ocak

  KÖTÜLÜĞÜ ÖNLEMEDE İYİLİĞİN ROLÜ

  Kötülük, insan tabiatının hoşlanmadığı bir durumdur. Buna rağmen hayatta birçok kötülüğe rastlamak mümkündür. Çünkü insan denilen varlık, iyilik ile kötülük arasında tercih yapabilecek kapasite ile donatılmıştır.Kötülüğü iyilik ile ortadan kaldırmak noktasında ciddi incelemeler yapılmalıdır. İnsani münasebetlerde kötülük, iyilikleri yutan elemandır. Bir kimseye karşı yapılan herhangi bir kötülük, daha önce yapılan …

Şubat, 2014

 • 11 Şubat

  TEVHİT İNANCI HAYATIMIZA YANSIMALIDIR

  Dinimize ait hükümler; inanç, ibadet-muamelât ve ahlâk olmak üzere üç başlık altında incelenmektedir. Bunlardan birincisi olan inanç temel olup diğer hüküm ve değerler, bu asıl üzerinde yükselir. İnancımızın temelini de, birlik ve bütünleştirme manasına gelen tevhit inancı oluşturur. Birbiriyle iç-içe olan bu hükümlerin tamamı, insanların dünya ve ahiret hayatını tanzim …

 • 11 Şubat

  MÜSLÜMAN OLMA BİLİNCİ ve GÜVEN DUYGUSU

  İslam yüce yaratıcı Allah’ın kullarından razı olduğunu beyan ettiği[1] hayat nizamıdır. Bu nizamı, hayat anlayışı olarak kabul eden kişiye dilimizde müslüman denir. İslâm, kişiye birçok özellik kazandırır veya kazandırmalıdır. Bilinç, insanın varlığında önemli bir boyuttur. Kişinin kendini görüş ve algılayış biçimi olarak ifade edilebilecek bilinç, kişinin davranışlarını önemli ölçüde etkileyen …

 • 11 Şubat

  ÇAĞIMIZ İNSANI ve HZ. MUHAMMED (S.A.V.)’İN MESAJI

         Çağımız insanının gündemini neler oluşturuyor? Bunların ne kadarı Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.)’in getirdiği evrensel mesaj ile bağdaşıyor? Bu soruların cevabını insaflıca düşündüğümüzde, Müslümanlar olarak pek de hoşlanılmayacak bir manzara ile karşı karşıya kalırız. Bu durum, günümüzün insan anlayışıyla yakından ilgilidir. İnsanlığın hedefi, içinde yaşadığımız asırda her devirdekinden daha …

Eylül, 2008

 • 26 Eylül

  Hayat Anlayışı ve Davranış

  “Zorluk, bela ve acı, akıllı kişilerin hocasıdır. Her şeye ibret nazarı ile bakabilenler, çok şey kazanabilirler.” İnsanın hayat anlayışı davranışların belirlenmesinde çok önemli bir fonksiyon icra etmektedir. Olayları algılayıp değerlendirme sistemi olarak fonksiyon gören hayat anlayışı, insanların hedef ve gayeleriyle yakından ilgilidir. Herkesin hayatta bir gaye ve hedefi vardır. Bazıları …

Mart, 2008

 • 15 Mart

  Kalkınmada Kültürel Değerlerin Etkisi ve Yöre İnsanının Katkısı

  KALKINMADA KÜLTÜREL DEĞERLERİN ETKİSİVE YÖRE İNSANININ KATKISI ÖZET Evren insan eliyle şekillenir ve kalkınmanın temeli insan unsuruna dayanır. Teknolojiyi icat eden,kullanan ve neticesinden de istifade eden insandır. İnsanın ihtiyaç ve değerlerini ihmal eden sistemlergelişip kalkınamazlar. İnsanın şekillenip harekete geçmesinde, yetişilen ortam ve ona anlam katankültürel değerler önem arz etmektedir. Çünkü …